Genel Bilgiler

EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

2007 yılından bu yana eğitim faaliyetinde bulunan İLKEM’in iki temel eğitim faaliyeti mevcuttur;

Yoğun program (İslami İlimler Programı);

 • Hazırlık + dört yıl olmak üzere toplam beş yıl süre ile İslami ilimler eğitimi ve bunun neticesi olarak İslami ilimler icazeti alınmaktadır.
 • İslami ilimler bölümünü bitirenlere Fıkıh ilmi alanında iki sene süre ile ihtisas eğitimi verilmektedir.
 • Hafız olan öğrencilerimizin Kuran ezberlerinin tekrarı yaptırılmaktadır.
 • Talebelerimiz arasında başarı açısından uygun görülenlere Kıraat eğitimi verilmektedir.
 • Uzaktan eğitim sistemi ile Açık Lise ve Açık İlahiyat Fakültesi ikmal ettirilmektedir.
 • Eğitim yatılı olarak sürdürülmektedir.

Hafif program (DHBT-Kıraat programı);

 • Hazırlık + iki yıl olmak üzere toplam Üç yıl süre ile hafif kısa programlı Kıraat ve İslami ilimler eğitimi verilmektedir.
 • Hafız olan öğrencilerimizin Kuran ezberlerinin tekrarı yaptırılmaktadır.
 • Kıraat eğitimi verilmektedir.
 • Uzaktan eğitim sistemi ile Açık Lise ve Açık İlahiyat Fakültesi ikmal ettirilmektedir.
 • Eğitimin hazırlık senesi yatılı olup geri kalan iki yıl gündüzcü olarak sürdürülmektedir.

Not; İki programın hazırlıkları ortak olup hazırlık senesinde talebeler başarı ve kabiliyetlerine göre iki programdan birine yerleştirilmektedir.

İLKEM KADROSU

Alanlarından ehil olan tam zamanlı ve yarım zamanlı olmak üzere toplam 31 müderrisimiz, 2 müdür ve 2 müdür yardımcımızın yanı sıra 200’e yakın öğrencimizle kutlu dava yolculuğumuz devam etmektedir.  

TALEBE KABULÜ

14-18 yaş aralığında Hafızlığını bitirmiş ya da Kuran-ı Kerimi usullerince yüzüne okuyabilen kardeşlerimiz mülakatlarla, kontenjan çerçevesinde kuruma başlayabilmektedir. İlk senesi Hazırlık senesi olan kurumumuzda sonraki senede talebeler kabiliyet ve başarılarına göre yoğun programı olan beş yıllık İslami ilimler eğitim programı ya da hafif programı olan üç yıllık İslami ilimler eğitim programlarından birine yönlendirilmektedir.

EĞİTİM DİLİ

İlkem’de hazırlık senesinde 700 saat civarı yoğun pratik arapça eğitimi verilmektedir. Takip eden yıllarda Türkçe eğitim dilinin yanı sıra, “A” sınıflarında ağırlıklı olmak üzere, uygun olan bazı derslerde ihtisas sahibi Arap ulemamız tarafından Arapça dili ile de eğitim verilmektedir.

MAANEVİ FAALİYETLERİMİZ

Medrese müfredatı içerisinde yer alan maneviyatı takviye edici tasavvuf eserleri yanı sıra Allah’ımıza hamd olsun kurumumuzda talebemize ferdi anlamda şuur kazandıracak olan Teheccüt, Kuşluk, Evvabin gibi nafile namazlar, zikir saati, hatmi hacegan ve kısa sohbetler gibi manevi faaliyetler yoğun olarak devam etmektedir. Ayrıca manevi yönleri ağır olan birçok hocaefendi hasbihal için kurumumuzu teşrif etmektedir. Üst sınıflardaki talebelerimizin aylık emri bil maruf çalışmaları da en önemli manevi faaliyetlerimiz arasındadır. 

SOSYAL-KÜLTÜREL FAALİYETLER

Bu bağlamda kurumun çeşitli cami, kabir ve müze ziyaretleri, bunun yanı sıra genel kültür ve farklı alanlarda seminer vermek üzere kurumda ağırladığımız seminercilerle talebelerimizi daha kültürlü hale getirmeyi hedeflemekteyiz.    

SOSYAL MEDYA

Talebelerimizin hazırladığı kısa videolarla İslami çevrede sosyal medya alanında da hizmete devam etmekteyiz.