Bayramali Karamustafaoğlu Hocaefendi

İsmailağa camiasında Büyük Bayram Hoca olarak tanınan Bayram Ali Karamustafaoğlu Hocaefendi 1938 yılında Trabzon, Of ilçesi Sugeldi köyünde dünyaya gelmiştir. Hafızlığını 1948 yılında 10 yaşında, Mahmud Efendi Hazretlerinden tamamlar. O vakit Mahmud Efendi hazretleri 21 yaşında ve henüz bekârdır. Bayram Hocaefendi 1952 yılına kadar Mahmud Efendi hazretlerinde İslami ilimler tahsil etmiş ve onun askere gitmesi ile Mahmud Efendinin de hocası olan Hacı Dursun Efendi’de 1955 yılına kadar tahsiline devam etmiştir. Aynı seneler içinde bir yandan da Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Hocaefendiden de talim ve feraiz dersleri almıştır.

1956 yılında Of’ta 18 yaşında ders okutmaya başlayan Bayramali Hocaefendi 1993 yıllarına kadar sürekli ders okutmuş, 1993 yılından 2005 yıllarına kadar da imkân nispetinde ders okutmaya devam etmiştir. Toplamda elli sene civarı yüzlerce talebe yetiştiren Hocaefendi 1960-1967 yılları arasında İsmailağa camiinde, 1968-1980 yılları arası Yeşilcami Kuran Kursu ve 1980-1993 yılları arası İsmailağa Resmi Kuran Kursunda talebe yetiştirmiş. Özellikle bu iki kurumda yetiştirdiği onlarca talebesi günümüzde birçok makamda İslam’a hizmet vermektedir.

İki oğlu bir kızı olan Bayram Hocaefendi halen hayatta olup Mahmud Efendi Hazretlerinin en eski talebelerindendir. Allah hayırlı ömürler ikram eylesin. Vakfımızın başkanı Ali Ulvi Uzunlar Hocefendinin başta gelen iki hocasından biri olup İLKEM icazet silsilesinde Ali hocamızdan sonraki halkadadır.