Abdullah USTAOSMANOĞLU Hocaefendi

Abdullah Ustaosmanoğlu Hocaefendi 1936 tarihinde Trabzon’un Of ilçesi Tavşanlı Köyü’nde doğmuştur. İlk eğitimini Tavşanlı Köyü Camii’sinde almış sonra amcasının oğlu olan Mahmut Efendi Hazretleri ve Hafız İsmail Özer’den hafızlık eğitimi almaya başlamıştır. Hafızlık eğitimini İstanbul emekli Vaizi olan İlyas Vanlıoğlu Hoca Efendi’den tamamlamıştır. Bir süre, Of (Çifaruksa) Uğurlu Köyü’nde Şeyhü’l-Kurra Hafız Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Hocaefendi’den de dersler almıştır. Daha sonra Çalek Köyü’ne giderek Osmanlı Medreselerinden mezun Dersiâm olan Hacı Dursun efendiden İslami ilimler tahsil etti. 1957 yılında Hacı Dursun Efendi’den icazetini almıştır. Sonrasında İstanbul’a giderek Sultan Selim Camii İmam-Hatibi Reisü’l-Kurrâ Hamdi Efendi ve Gönenli Mehmet Efendi’den tecvit ve tashih-i huruf dersleri almıştır. İsmailağa Camii’nde Mahmut Efendi’den de İslâmî ilimlere ait fıkıh, tefsir, hadis dersleri almıştır.

1957 yılında Küçükköy Merkez Camii’nde fahri İmam-Hatip olarak göreve başlamıştır. 1963 yılı başlarında ise Bayrampaşa Yeşil Camii’nde fahri olarak İmam-Hatiplik görevine başlayan Abdullah Ustaosmanoğlu 1965 yılında Yeşil Camii’ne kadrolu İmam-Hatip olarak atanmıştır. 1968 yılında Yeşilcami Kuran Kursunu inşa etmiş ve günümüze kadar binlerce talebenin, hafızın, müftünün, müderrisin yetişmesine vesile olmuştur.

Kuran kursları tarihinde çığır açan hocaefendi Yurtiçinde sürdürülen hizmetlerin, yurtdışında da sürdürülmesi için büyük gayret ve özen göstermiş; K.K.T.C Gazi Magosa’da Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı bir Kur’an Kursunun açılmasına öncülük etmiştir. Ayrıca Kazakistan’ın başkenti olan Almaata’da, Merkez Camii başta olmak üzere beş caminin yapılmasına öncülük etmiştir. 1996 senesinde İstanbul Arnavutköy İlçesinde İstanbul’un en büyük camilerinden biri olan Taşoluk Yeşil Camii ve Kur’an Kursu’nun temelini atmış ve sonrasında hizmete açmıştır. Yeşil Cami İlme Hizmet Vakfı Başkanlığı görevini vefat edene kadar devam ettirmiştir.

İlkseç vakfımız başkanı Ali Ulvi Uzunlar Hocaefendi, Yeşilcami Kuran Kursunda yetişmiş ve orada Abdullah Ustaosmanoğlu Hocaefendinin yanında otuz yıl civarı talebe yetiştirmiştir.