İlkelerimiz

* “İhlas”; Yaptığımız her iş ve hizmeti Allah için yapma gayretinde olmak,

* “Salih Amel”; Tahsil ettiği ilimler ile amel etme gayretinde olmak,

* “Ümmet bilinci”; İslâm Kardeşliği olgusunu kuvvetlendirmek,

* “İtikat”; Şiilik, Tekfircilik ve Mealcilik gibi, İslâm’ın özünden uzaklaşmış aşırı uç gruplara karşı Ehl-i Sünnet çizgisini devam ettirmek,

* “Islah”; Bulunduğumuz sosyal toplumun İslâmi anlamda ıslâhını sağlamak, dinin toplumdaki rolünü kuvvetlendirmek,

* “İslam Ahlakı”; En ulvi değer olan İslâm ahlâkını, başta nefsimizde yaşamak ve topluma bu anlamda örnek olmak,