İhsan Mehmetalioğlu Hocaefendi

Ali İhsan Mehmetalioğlu Hocaefendi 1932 yılında Trabzon’un Of ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu bitirmeden önce, 10 yaşlarında hafızlığını ikmâl etti. Tashih-i Hurûf derslerini M. Rüştü Aşıkkutlu Hocaefendi’den tahsil etti. Arapça ve dini ilimlerini, Oflu Dersiâm Hacı Dursun Efendi’den tahsil etti.

1953 yılında Muhterem Babası Saffet Efendi ile birlikte Sakarya İli Akyazı İlçesine göç etti. Bir müddet Sakarya ve Akyazı’da İmam Hatip’lik yaptı. 27 Mayıs 1960 İhtilâli’nden sonra, bir müddet tutuklu kaldı. Daha sonra sırasıyla, Akyazı, Kadıköy ve İstanbul Merkez Vaizi olarak irşâd ve tebliğ görevlerinde bulundu. İhsan efendi 1970 yıllarından sonra önce Yeşilcami Kuran Kursu ve ardından İsmailağa Resmi Kuran Kursu olmak üzere her iki kursta da 10’ar yıl civarı yüzlerce talebe yetiştirmiştir. İhsan Efendi, hayatının sonlarında Sakarya ili merkezindeki Mekke Mescidi’nde, 8 sene görev yaparak halkı irşâda devam etti. Vefatından bir yıl önce İstanbul-Fatih-Çarşamba’ya taşınan İhsan Hocaefendi, 5 Nisan 1996’da Rahmet-i Rahmân’a kavuştu. Cenazesi Mahmud Efendi Hazretlerimiz tarafından kılınıp Edirnekapı-Sakızağacı mezarlığına defnedilmiştir.

Biri kız, beş evlâdı olan Hocaefendi, Mahmud Efendi Hazretleri’nin en önemli dava arkadaşlarından ve talebelerinden biri olup, ilmi ile âmil olması, cömertliği ve dünyaya hiç değer vermemesiyle temâyüz etmiş ve son nefesine kadar tedris ve irşâd ile meşgul olmuştur. Vakfımızın başkanı Ali Ulvi Uzunlar Hocaefendinin başta gelen iki hocasından biri olan İhsan Efendinin hocamızın hayatında çok büyük manevi etkisi vardır. Allah rahmet eylesin. İlkem’in ilmi silsilesinde Ali Ulvi Uzunlar hocamızdan sonraki halkadadır.