Başkanın Mesajı

               Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtu ve’sselâm, ashabını sadece okuma ve yazma teşviki ile yetinmemiş, onlara ilmin ahlâkını ve insanlara naklini de ta’lim etmiştir. Şöyle ki, mübarek sözlerini işitip, hakkıyla bir başka kardeşine nakledenlere; “Allâh, her iki cihanda yüzünü ak etsin.” şeklinde duâda bulunmuştur. Buradan da anlaşılacağı üzere Efendimiz Aleyhissalâm, ilmin tahsilini ve insanlara naklini teşvik etmiş ve bunu adeta kurumsallaştırarak Mekteb-i Suffâ gibi bir medreseyi “model” olarak ortaya koymuştur.

                Asr-ı Saadet’ten Osmanlı’ya, Osmanlıdan da günümüze taşınan bu miras, bu gün birçok ehl-i sünnet eğitim kurumlarınca yaşatılmaya çalışılmaktadır. İlim ve Kültür Eğitim Merkezi İLKEM olarak bizler de, ilmin tahsilinde ve insanlığa naklinde aldığımız bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirme gayretiyle çalışıyoruz. Hadîs-i Şerîf’te de buyurulduğu üzere; “İlim Mü’minin yitik malıdır!” Çünkü İlim (Bilgi); Ma’rifetullâh, yani var edeni ve var olmanın sır ve hikmetini anlamaya götüren bir vasıtadır. Âlim ise o vasıta ile hikmet yolunda yürüyen bir rehberdir.

                İLKEM; fiziki imkânları, seçkin müfredatı ve ehil eğitim kadrosuyla, ilmin doğru aktarımına, o ilmin talibince hazmına ve hayata yansıtmasına önem atfetmekte ve bu doğrultuda “Kur’ânla Hayat Bulan Bir Nesle Doğru” hedefinden taviz vermeden çalışmalarını sürdürmektedir.

 Gayret bizden, tevfîk Allâh Celle Celâluhû’ndan!

Ali Ulvi UZUNLAR
İLKSEÇ Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı