Tarihçemiz

İLKEM; İlim ve Kültür Eğitim Merkezi, İlkseç Vakfı bünyesinde yer alan; bir “İslami ilimler” eğitim kuruluşudur.

İLKEM, İlkseç vakfı bünyesindeki eğitim kurumlarından biridir. İlkseç Vakfı; 1994 yılında, değerli hocamız Ali Ulvi UZUNLAR Hocaefendi ve diğer bazı hocaefendiler öncülüğünde kurulmuştur. Vakfımız, kuruluşundan bu yana özellikle İslami alanda birçok eğitim ve hayır faaliyetinde bulunmuştur. Ali Ulvi Uzunlar Hocamız riyasetinde 2002 yılında Kocatepe cami Kuran Kursu, hafızlık eğitimi alanında faaliyete geçmiş ve peşinden vakfa bağlı olarak İstanbul’un birçok ilçesinde hafızlık eğitimi veren kurumlar hizmete girmiştir. Bir yandan hafızlık eğitiminde büyük bir başarı elde eden vakfımız diğer yandan da 2007 yılında hafızlığını ikmal eden öğrencilere yönelik İslami ilimler eğitimi ve uzaktan eğitim sistemi ile açık lise ve açık ilahiyat eğitimine başlamıştır. Vakıf bünyesinde İslami ilimler eğitimi faaliyetleri yapılan eğitim kurumu İLKEM’dir.

İLKEM ilk olarak 2007 yılında Kocatepe mahallesinde 6 öğrenci ile, bir dairede eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Allah’ımızın bir lütfu olarak zamanla talebenin artması ile 2012 yılında Kocatepe mahallesinde inşa edilen, ilim talebesine her yönüyle hizmet eden “Ebu Hanife İLKEM” eğitim binası ile faaliyetlerini sürdürmüştür. 2019 yılında ise; 2002 yılında hafızlık eğitimi ile faaliyete başlayan İlkseç vakfı Kocatepe kuran kursunun, Diyanet işleri başkanlığının bir projesi olan “Kuranı anlama programı” kapsamında İLKEM’e devredilmesi ile; biri Ebu Hanife İlkem, diğeri Kocatepe İlkem olmak üzere iki ayrı eğitim binasında hali hazırda 200’e yakın talebesi ile ümmete, millete din ve dava adamları yetiştirmeye devam etmektedir.  

İlkem her ne kadar 2007’de eğitim faaliyetlerine başlayan bir kurum olarak görünse de kökleri; Mahmud Efendi hazretleri ve onun hocası olan Hacı Dursun Efendi vasıtasıyla hem beş yüz yıllık geçmişi olan Süleymaniye medreselerine, hem de dört yüz yıllık geçmişi olan Of medreselerine dayanmaktadır. İlkem, iki ayrı ilim nehrinden aldığı ruh, maneviyat ve ilmî birikimle tarih yazma yolunda ilerlemektedir.    

                İLKSEÇ Vakfı, Kur’ân hizmetlerinde yakalanan bu hızlı ivmeyi, Allâh Teâlâ’nın inayetiyle devam ettirecek ve çok daha büyük projelere imza atarak “Kur’ân’la Hayat Bulan Nesiller” için gece gündüz durmaksızın çalışmayı bi-iznillâh sürdürecektir. Bu bağlamda İLKEM de Allah’ımızın izni ve lütfuyla ümmetine, milletine fedakârca hizmet eden Ehlisünnet çizgisinde din ve dava adamları yetiştirme yolunda hız kesmeden ilerleyecektir.