Hedeflerimiz

İslâmi İlimler Eğitimi’nde amacımız; geleneğimiz ile muâsır olan eğitimi, şer´i çerçevede harmanlayarak bilinçli, onurlu, ilmi yönde asra hitap ettiği gibi ameli yönde de ümmete örnek olan, tek gayesi rızâ-i bâri olan Âlimler, alanlarında mütehassıs; Davet ve İrşat adamları, Müderrisler, Öğretim üyeleri, Araştırmacılar, Müftüler, Vaizler, Kur’ân Müderrisleri, İmamlar, Müezzinler ve Din Kültürü muallimleri yetiştirmektir. Ve’l hâsıl… Bizim gayemiz, alanları her ne olursa olsun; kalbinde şeksiz şüphesiz imanı olan, dilinde davası eksik olmayan, mahlûkâta merhamet ile yaklaşan ve işinin ehli olan fertler yetiştirmektir.