Sinan Durmuş

1983 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Bayburtlu dur. İlkokulu Şirinevler ilk öğretim okulunda okudu. 1995 yılında Kirazlı Fetih kuran kursunda yüzüne ve hafızlık eğitimini tamamladı. Aynı kurumda 1998 yılında dört yıl süreyle temel islâmi ilimleri tahsil ederek medrese eğitimini tamamladı. Sırasıyla Ahmet Güçlüer hocaefendiden sarf, nahiv, belâgat, tefsir, kelam, usulü fıkıh, usulü tefsir ve usulü hadis ilimlerini; İbrahim Serdar hocaefendiden fıkıh, mantık, tefsir, tasavvuf ve feraiz ilmlerini tahsil etti. Her iki hocaefendiden de icazet aldı. 2003-2004 yıllarında  [fiav] Fetih İlim ve  Araştırma Vakfının tekeffülü ile Suriye Feth’ul İslam Üniversitesinde arapça hazırlık bölümünde pratik arapça eğitimi aldı. 2005-2012 arasında öğrenim gördüğü kirazlı fetih kuran kursunda fahri olarak hafızlık hocalığı yaptı. Bu süre içerisinde hârici vakitlerde, özel dersler aldı. Sırasıyla, eski reisu’l-kurralardan kesik bacak İsmail efendinin talebesi olan kurra hafız Abdullah Aldır hocaefendiden kıraati aşere ilmini tahsil etti. Hüsamettin Vanlıoğlu hocaefendi’den lübâb, hidaye ve mir’atı usul kitaplarının belli bölümlerini, Musa Sancak hocaefendi den kelam ilmine dair el-bidaye fi usuliddin kitabını, Emre Yazıcı hocaefendi den de hadis usulüne dair et-takrib ve’t-teysir kitabını okudu. 2013 yılında Diyanet İşleri Başkanlığında imamlık görevine başladı. 2016 yılında kuran kursu öğreticisi oldu. Diyanet işleri başkanlığı kur’anı anlama proğramı kapsamında Kocatepe kuran kursunda arapça öğreticiliği yapmaktadır. İlkseç vakfı [ilkem] islami ilimler bölümünde temel islâmi ilimlerin tedrisine katkısından dolayı 2019 yılında düzenlenen icazet merasiminde mûciz hocalar arasında yer almıştır. Kurumuda ağırlıklı olarak sarf-nahiv ve kelam derslerine girmektedir.