Resul Aygümüş

1994 yılı Kütahya doğumludur. 2011 yılında Ali Zoroğlu hocaefendiden hafızlığını tamamlamış 2012-2016 yılları arasında İlkseç Vakfında İslami ilimler eğitimi almıştır. Recep Şimşek Hocafendiden; sarf, nahiv, Ali Ulvi Uzunlar Hocaefendiden; belağat dersleri almış, Bünyamin Saygılar hocaefendiden; Fıkıh, Fıkıh Usulü, Mustafa Aydın Hocaefendiden; Fıkıh, Mantık, Münazara, Vaz’, Hadis usulü dersleri almış; Abdurrahman Ercan Elbinsoy Hocaefendiden Fıkıh ve Tefsir dersleri almış; İzzet Şener Hocaefendiden Tefsir dersleri almış ve Muhammed Ömer hocadan Modern Arapça dersleri almıştır. Resul Aygümüş hocaefendi 2016-2017 eğitim yılında mezun olduğu İlkem’de müderrislik görevine başlamış ve kurumda ağırlıklı olarak fıkıh tedrisatı yapmaktadır. Resul Aygümüş hocaefenedi 2016 yılında Ankara İlahiyat Fakültesini bitirmiş, 2019 yılında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku alanında Yüksek lisansını tamamlamıştır.