Ramazan Erpik

1984 yılı İstanbul doğumlu olup aslen Orduludur. 1998 yılında Fetih ilim ve araştırma vakfı bünyesinde Ümraniye-Çınaraltı medresesinde hafızlığını tamamlamış, 1999-2004 yılları arasında aynı vakfın bünyesinde İbrahim Taştekin hoca efendiden Arapça eğitimini tamamlamış ve aynı yıl bir yıllık süre ile Suriye Şam şehrinde Fethu’l İslam bünyesinde Arapça dil eğitimi almıştır. Suriye’den döndükten sonra aynı yıl eğitim gördüğü vakfın bünyesinde Arapça hocalığı görevine başlayarak 12 yıl burada görevine devam etmiştir. Akabinde kendi isteği ile oradaki görevinden ayrılarak İlkseç vakfı bünyesinde göreve başlamış olup 2020 yılı itibarıyla görevinin dördüncü yılında bulunmaktadır. Vakfımızın bünyesinde göreve başladıktan sonra 2018 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam bilim alanında yüksek lisans eğitimi almış olup, 2020 yılında Prof.Dr. Ramazan Yıldırım danışmanlığında Dâvûd-İ Karsî Ve Şerhu Kasîdet’i Bed’i’l-Emâlî İsimli Eserinin Tahkik Ve Tahlili İsimli yüksek lisan tezini bitirerek mezun olmuştur. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri kelam alanında doktora eğitimine devam etmektedir.