Muhammet Demirtaş

Aslen Malatyalı olan Muhammet Demirtaş 1994 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2011 yılında Kocatepe Camii Kur’an Kursunda hafızlığını tamamlamıştır. 2011-2015 yılları arasında İlkseç Vakfı kurumlarından İlim ve Kültür Eğitim Merkezinde (İLKEM) İslamî ilimler eğitimi almıştır. Burada değerli hocaefendilerden ağırlıklı olarak kadim eserler olmak üzere; Fıkıh, usulu’l-fıkıh, tefsir, hadis, usulu’l-hadis, mantık-münazara-vaz‘, sarf, nahiv ve belagat ilimlerini tahsil etmiştir. 2017 yılında İlkem’de Fıkıh alanındaki ihtisas eğitimini tamamlamıştır. İhtisas eğitimini tamamladıktan sonra İLKEM’de fıkıh, usulu’l-fıkıh ve hadis alanlarında dersler vererek müderrisliğe başlamıştır.  2016 yılında İlahiyat lisans tamamlama programından mezun olmuş ve Marmara İlahiyat Fakültesinde 2019 yılında “Burhâneddîn el-Merğînânî’nin el-Hidâye İsimli Eserindeki Zâhirü’r-rivâye Nakillerinin Tespit ve Tashihi” isimli yüksek lisans tezini tamamlamıştır. 2019-2020 eğitim yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslam Hukukunda doktora eğitimine başlamış ve halen devam etmektedir.