Muhammed Taha Yurtsever

1996 yılı Ankara doğumlu olan Muhammed Taha Yurtsever aslen Çankırılıdır. 2010 yılında Recep Koç Hocaefendi’de hafızlığını tamamlamış, 2011-2016 yılları arasında İlkseç Vakfında İslami ilimler eğitimi almıştır. Eğitim döneminde Recep Şimşek ve Murat Dal hocaefendilerden ağırlıklı olarak sarf ve nahiv dersleri alan hocaefendi, Ali Ulvi Uzunlar hocefendiden nahiv ve fıkıh dersleri; özel olarak ise Bünyamin Saygılar hocaefendiden Fıkıh ve Fıkıh Usulü dersleri almıştır. Aynı zamanda Abdurrahman Ercan Elbinsoy Hocaefendiden Fıkıh,Tefsir ve Feraiz, İhtisas eğitimi olarak ise Mustafa Aydın hocadan fıkıh ve fıkıh usulü dersleri almıştır. Eğitim hayatının başında ise Suriyeli Muhammed Ömer, Huzan, Mühenned ve Samir hocalardan modern Arapça eğitimi almıştır. 2017 eğitim yılında mezun olduğu İlkem’de müderrislik görevine başlamış olan Muhammed Taha hocaefendi, kurumda fıkıh, sarf ve nahiv tedrisatı görevi yapmaktadır. Aynı zamanda 2018 yılında İstanbul İlahiyat Fakültesini bitirmiş, halen ise İstanbul İlahiyat Fakültesinde Fıkıh alanında Yükseklisans eğitimine devam etmektedir.