Muhammed Karamustafaoğlu

1992 yılı İstanbul doğumlu olup aslen Trabzon-Of’ludur. 2006 yılında Ahmet İrdem hocaefendiden hafızlığını tamamlamış 2007-2012 yılları arasında İLKSEÇ Vakfında İslami ilimler eğitimi almıştır. Ali Ulvi Uzunlar hocefendiden; nahiv, belağat ve tefsir dersleri almış Bünyamin Saygılar hocaefendiden; Fıkıh, Fıkıh Usulü, Mantık, Münazara, Vaz’, Kelam, Hadis usulü dersleri almış; Recep Şimşek hocaefendiden ağırlıklı olarak sarf ve nahiv dersleri almış; Abdurrahman Ercan Elbinsoy Hocaefendiden Fıkıh ve Tefsir dersleri almış; İzzet Şener Hocaefendiden Kelam dersleri almış; ve Lokman yılmaz ve Muhammed Ömer hocadan Modern Arapça dersleri alan Muhammed Karamustafaoğlu 2013-2014 eğitim yılında mezun olduğu İlkem’de idarecilik görevine başlamış ve bunun yanı sıra aynı kurumda fıkıh ve hadis tedrisatı yapmaktadır. Muhammed Karamustafaoğlu 2014 yılında İstanbul İlahiyat Fakültesini bitirmiş, 2016 yılında Marmara İlahiyat Fakültesinde Fıkıh alanında Yüksek lisansını tamamlamış ve hali hazırda İstanbul İlahiyat Fakültesinde Fıkıh alanında Doktorasına devam etmektedir.