İsmail Gençtürk

1994 yılı İstanbul doğumlu olup aslen Üsküplüdür. 2011 yılında İlkseç vakfı bünyesinde Kocatepe Kuran Kursunda Ali Zoroğlu hocaefendiden hafızlığını tamamlamış 2011-2017 yılları arasında son iki yılı fıkıh ihtisası olmak üzere İlkseç Vakfın bünyesinde İlkem İslami ilimler kurumunda İ
İslami ilimler eğitimi almıştır. Ali Ulvi Uzunlar hocaefendiden Fıkıh dersi almış, Abdurrahman Ercan Elbinsoy hocaefendiden Fıkıh ve tefsir dersleri almış, Bünyamin Saygılar Hocaefendiden Fıkıh ve fıkıh usulü dersleri almış, Recep Şimşek hocaefendiden sarf ve nahiv dersleri almış, Murat Dal hocadan Nahiv dersleri almış, Mustafa Aydın hocaefendiden Usul, Fıkıh, Mantık ve Belağat dersleri almış, Refik kocaman hocaefendiden hadis alanında ders almıştır. Ayrıca Şeyh Nadir Ebu Ömer’den de Akaid ve Kelam dersleri alan İsmail Gençtürk hocaefendi 2017-2018 eğitim yılında mezun olup Şerî icazet aldığı İlkem’de müderrislik vazifesine başlamış ve ağırlıklı olarak fıkıh derslerine girmektedir. İsmail Gençtürk hocaefendi 2017 yılında İstanbul İlahiyat Fakültesini bitirmiş, hal-i hazırda 29 Mayıs İlahiyat Fakültesinde Fıkıh alanında Yüsek lisans tezi yazmaktadır. Ağırlıklı olarak Fıkıh alanında çalışmalarını sürdürmektedir.