Hüseyin Turan

1995 yılı İstanbul doğumlu olup aslen Trabzon-Ofludur. 2012 yılında ilkseç vakfı bünyesinde Kocatepe kuran Kursunda Mahmut Çimen hocaefendiden hafızlığını tamamlamış olup 2012-2018 yılları arasında son iki yılı fıkıh ihtisası olmak üzere İlkseç Vakfı bünyesinde İlkem İslami İlimler kurumunda İslami İlimler eğitimi almıştır. Ali Ulvi Uzunlar hocaefendiden Fıkıh dersi almış, Abdurrahman Ercan Elbinsoy hocaefendiden Fıkıh ve tefsir dersleri almış, Fatih Kalender hocaefendiden fıkıh dersleri almış, Halil Yazıcı hocaefendiden sarf ve nahiv dersleri almış, Murat Dal hocadan Nahiv ve Hadis dersleri almış, Mustafa Aydın hocaefendiden Usul, Fıkıh, Mantık ve Vaziyye dersleri almıştır. Şeyh Nadir Ebu Ömer’den de Akaid ve Kelam dersleri alan Hüseyin Turan hocaefendi 2017-2018 eğitim yılında mezun olduğu ve Şerî icazet aldığı İlkem’de müderrislik vazifesine başlamış ağırlıklı olarak Fıkıh-Fıkıh Usulü ve Nahiv derslerine girmektedir. Hüseyin Turan hocaefendi 2018 yılında Erzurum İlahiyat Fakültesini bitirmiş, hal-i hazırda Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Fıkıh alanında Yüsek lisans yapmaktadır.