Ebu Hanife İLKEM

Muhammed Karamustafaoğlu – Müdür

1992 yılı İstanbul doğumlu olup aslen Trabzon-Of’ludur. 2006 yılında Ahmet İrdem hocaefendiden hafızlığını tamamlamış 2007-2012 yılları arasında İlkseç Vakfında İslami ilimler eğitimi almıştır. Ali Ulvi Uzunlar hocefendiden; nahiv, belağat ve tefsir dersleri almış Bünyamin Saygılar hocaefendiden; Fıkıh, Fıkıh Usulü, Mantık, Münazara, Vaz’, Kelam, Hadis usulü dersleri almış; Recep Şimşek hocaefendiden ağırlıklı olarak sarf ve nahiv dersleri almış; Abdurrahman Ercan Elbinsoy Hocaefendiden Fıkıh ve Tefsir dersleri almış; İzzet Şener Hocaefendiden Kelam dersleri almış; ve Lokman yılmaz ve Muhammed Ömer hocadan Modern Arapça dersleri alan Muhammed Karamustafaoğlu 2013-2014 eğitim yılında mezun olduğu İlkem’de idarecilik görevine başlamış ve bunun yanı sıra aynı kurumda fıkıh ve hadis tedrisatı yapmaktadır. Muhammed Karamustafaoğlu 2014 yılında İstanbul İlahiyat Fakültesini bitirmiş, 2016 yılında Marmara İlahiyat Fakültesinde Fıkıh alanında Yüksek lisansını tamamlamış ve hali hazırda İstanbul İlahiyat Fakültesinde Fıkıh alanında Doktorasına devam etmektedir.       

Emrullah İbrahimbaş – Müdür Yardımcısı

1993 yılı Sakarya doğumludur. 2008 yılında İlkseç vakfı bünyesinde Kocatepe Kuran Kursunda Yusuf Başal hocaefendiden hafızlığını tamamlamış 2010-2015 yılları arasında İlkseç Vakfın bünyesinde İlkem İslami ilimler kurumunda İslami ilimler eğitimi almıştır. Ali Ulvi Uzunlar hocaefendiden Sarf, Nahiv, Tefsir dersi almış, Abdurrahman Ercan Elbinsoy hocaefendiden Fıkıh ve tefsir dersleri almış, Bayram Pehlivan Hocaefendiden Fıkıh ve fıkıh usulü dersleri almış, Murat Sarıtaş Hocaefendiden Mantık dersi almış,  Halil Yazıcı hocaefendiden sarf ve nahiv dersleri almış, Murat Dal hocadan Akaid dersi almış, Mustafa Aydın hocaefendiden Usul, Fıkıh, Mantık ve Belağat dersleri almış, Şeyh Nadir Ebu Ömer’den Akaid ve Kelam dersleri alan Emrullah İbrahimbaş hocaefendi 2015-2016 eğitim yılında mezun olduğu ve Şerî icazet aldığı İlkem’de müderrislik vazifesine başlamıştır. Ağırlıklı olarak Tefsir  derslerine girmektedir. Emrullah İbrahimbaş Hocaefendi 2017 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirmiştir.